Jesteś nowy na forum? - Zachęcamy do przywitania się w dziale "Powitalnia" Smile

Zapraszamy na nasz oficjalny profil - facebook.com/ChlopcyRometowcy

REGULAMIN FORUM

Zakładając konto na stronie www.chlopcyrometowcy.pl dobrowolnie wyrazasz zgodę na przetwarzanie swoich niezbędnych do uczestniczenia w forum danych osobowych takich jak nick, adres email oraz numer IP. Pozostałe dane podane w czasie rejestracji są dodatkowym elementem wizerunku uzytkownika. Masz pełne prawo do wglądu jak i do usunięcia swoich danych osobowych, co jest jednoznaczne z usunięciem konta na forum.

I. Postanowienia ogólne §1. Forum chlopcyrometowcy.pl jest ogólnopolskim forum dotyczącym Zakładów Rowerowych Romet i ich wyrobów. Służy do prowadzenia dyskusji, wzajemnej pomocy oraz wyrażania poglądów i opinii w zakresie danych działów tematycznych.

§2. Wyrażane na forum poglądy czy opinie mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy – nie są traktowane jako wiążące.

§3. Pojęcia użyte w regulaminie i ich definicje:

ADMINISTRATOR – osoba zarządzająca forum, posiadająca uprawnienia moderatora każdego działu.

MODERATOR – osoba czuwająca nad właściwym działaniem forum i strzegąca porządku na forum bądź w powierzonym mu dziale.

UŻYTKOWNIK – każda osoba zarejestrowana na forum sposobna do dodawania opinii.

POST – informacja, opinia, pogląd, odpowiedź w dyskusji, głos lub inny materiał zamieszczony na forum przez użytkownika, również na czacie.

NICK – unikalna wyświetlana nazwa użytkownika widoczna dla innych

AVATAR/EMBLEMAT – niewielki obrazek określający użytkownika widoczny przy jego postach i w karcie użytkownika

SYGNATURA – Podpis automatycznie dodawany pod postami użytkownika

§4. Korzystanie z forum jest bezpłatne. Wszelkie dotacje pomagające w utrzymaniu forum są dobrowolne.


II. Posty

§1. Publikować posty na forum może każdy zarejestrowany użytkownik. Rejestracja użytkownika jest równoznaczna z akceptacją warunków regulaminu forum.

§2. Administracja i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

§3. Użytkownik ma możliwość zmiany, edycji treści oraz usunięcia swojego posta przez 15 minut od momentu publikacji. Po tym czasie należy zgłosić post do moderacji a w powodzie napisać co moderatorzy mają zrobić.

§4. Zabronione jest umieszczanie na forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polski, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób. Dotyczy to również podawania linków do źródeł nielegalnych gier, muzyki, filmów itp. oraz do portali zawierających takie informacje.

§5. Zabronione jest reklamowanie innych for o tej samej tematyce. Zapis ten dotyczy również Nicków, Avatarów, Sygnatur oraz Prywatnych Wiadomości. Zgodę na zamieszczenie takiego postu może wydać tylko administrator forum, do którego taka prośba kierowana jest przez PW. Podpunkt ten nie dotyczy w przypadku mniej lub bardziej nieświadomego podania linku do zdjęcia/tematu na innym forum.

§6. Na forum nie prowadzimy zbędnych polemik, w skład których wchodzą znaczne ilości krótkich postów bez treści merytorycznej bądź odbiegające od tematu, jak również ostrych wypowiedzi, czy kłótni. Wszelkie tematy, które przyjmą taką formę będą zamykane, bądź usuwane. Ocena i egzekwowanie tego punktu pozostaje w rękach administratora i moderatorów.

§7. Administratorzy i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania, szeroko rozumiane jako hakerskie, prowadzące do pozyskania, utraty danych użytkownika, czy jego postów.

§8. Usuwania postów i tematów na forum dokonują administratorzy i moderatorzy. Użytkownik po upływie okresu przewidzianego w §3 nie może usunąć swojej wypowiedzi.

§9. Na forum obowiązuje netykieta. Zabrania się jawnego obrażania lub wyśmiewania innych użytkowników.

§10. Zabrania się dublowania tematów, powielania ich w różnych działach.

§11. Nazwa tematu musi być odzwierciedleniem problemu.

§12. Aby zgłosić post do moderacji używamy opcji ‘ZGŁOŚ’ widocznej pod postem.

§13. Każdy użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta oraz danych osobowych z nim związanych

§14. Posty i tematy napisane niestarannie, niechlujnie lub nie zawierają treści merytorycznej, zostaną usunięte bez ostrzeżenia.§15. DZIAŁ II ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO SHOUT BOX’a/CHATU.

III. Nicki / nazwy użytkownika

§1. Nazwy użytkownika powinny być w miarę krótkie i zrozumiałe. Nie powinny zawierać znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).

§2. Nicki nie powinny składać się tylko i wyłącznie z nazw motorowerów (np. Ogar200). *nie dotyczy użytkowników zarejestrowanych przed wprowadzeniem niniejszego regulaminu

§3. Nazwy użytkowników nie mogą być adresami WWW.

§4. Nazwy nie mogą zawierać treści obraźliwych lub powszechnie uważanych za wulgarne, rasistowskie itp.IV. Sygnatury

§1. Zabronione jest umieszczanie treści oraz zdjęć obraźliwych lub powszechnie uważanych za wulgarne, rasistowskie itp.

§2. Sygnatura powinna być krótka i treściwa.

§3. Zabrania się dodawania więcej niż JEDNEJ grafiki do sygnatury.V. Awatary / Emblematy

§1. Zabronione jest umieszczanie zdjęć obraźliwych lub powszechnie uważanych za wulgarne, rasistowskie itp.

§2. Maksymalne wymiary awatara to 200x150 pikseli. (Rozmiar wysyłanych awatarów jest automatycznie zmieniany)

§3. Maksymalny rozmiar awatara to 1,000 KB.VI. Sankcje

§1. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu oraz postu, który narusza regulamin forum albo netykietę.

§2. Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać posty:

- nieczytelne stylistycznie

- napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym

- z rażącą liczbą błędów ortograficznych

- zawierające obraźliwe treści, słowa uważane za wulgarne

- nie wnoszące treści merytorycznych

- umieszczone "jeden pod drugim" przez tego samego nadawcę

- powielane w różnych miejscach na forum

- będące formą ogłoszenia, reklamy

- gdy nie zawierają wymaganych informacji (dział giełda)

§3. Ocena postu, czy narusza obowiązujący regulamin w jakim punkcie i w jakim stopniu należy do obowiązków administratora i moderatora. W przypadku naruszenia użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z forum (ban). Usunięcie za rażące naruszenie regulaminu nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

§4. Podobnej ocenie podlegają nicki, avatary i sygnatury użytkowników.VII. Postanowienia końcowe

§1. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na forum.

§2. Korzystanie z forum jest uzależnione od zaakceptowania powyższego regulaminu.

§3. Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenie/odwołanie do decyzji administratora/moderatora zgłaszając się bezpośrednio do osoby, która tą decyzję wydała przez PW. W przypadku blokady konta (ban) użytkownik ma 3 dni na odwołanie. Po tym terminie w przypadku braku wniesienia odwołania decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

§4. Zakładając konto wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w ramach działania forum.VIII. Polityka cookies

Forum www.chlopcyrometowcy.pl używa tzw. "cookies" („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji forum. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części forum mogą nie działać poprawnie.Spełniając obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku dotyczących ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych, przekazujemy naszym użytkownikom następujące informacje: Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu świadczeniu usług serwisu www.chlopcyrometowcy.pl Dane te są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody podczas rejestracji konta i akceptacji regulaminu forum. Dane są przetwarzane w celach technicznych i statystycznych. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych. Przetwarzamy adres email, adres IP użytkownika oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z forum www.chlopcyrometowcy.pl Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw wymienionych powyżej. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, oraz po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych. Dane osobowe powierzyliśmy podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting. Dane mogą być udostępnione organom administracji publicznej i prawa, w przypadkach prawnie uzasadnionych. Administratorem danych osobowych jest administracja strony www.chlopcyrometowcy.pl

REGULAMIN KLUBU „CHŁOPCY ROMETOWCY”

§1 „Chłopcy Rometowcy” to Grupa znajomych będących miłośnikami Rometu; w dalszych postanowieniach regulaminu zwana jest Klubem.§2 Postanowienia ogólne

- Terenem działania Klubu jest obszar Miasta Bydgoszczy i okolic.

- Siedzibą Klubu jest Bydgoszcz.

- Wszelkie informacje na temat klubu uzyskać można na stronie http://www.chlopcyrometowcy.pl oraz http://www.romet-bydgoszcz.pl

- Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Klubu.

§3 Celem Klubu jest działalność z zakresu:

- Zrzeszania miłośników Zakładów Rowerowych „Romet” w Bydgoszczy oraz właścicieli motorowerów „Romet”.

- Popularyzowania wiedzy z dziedziny historii bydgoskich Zakładów Rowerowych wśród społeczeństwa.

- Promocji i popularyzowania produktów „Rometu”.

- Tworzenia płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.§4 Klub realizuje swoje cele poprzez:

- Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wspólnych wyjazdów i zlotów oraz innych imprez.

- Nawiązywanie kontaktów z pracownikami i konstruktorami z Zakładów „Romet” w Bydgoszczy.

- Poszukiwanie nowych informacji i ciekawostek z historii bydgoskich Zakładów Rowerowych.

- Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

- Prowadzenie ogólnopolskiego forum "www.chlopcyrometowcy.pl".

- Inne działania, realizujące cele statutowe Klubu.§5 Chcąc zostać członkiem Klubu należy:

- Posiadać motorower marki Romet.

- Zarejestrować się na forum klubowym.

- Pojawiać się na spotkaniach klubowych.

- Zarząd zastrzega sobie prawo do usunięcia z Klubu dowolnej osoby.§6 Spotkania klubowe.

- Terminy i propozycje spotkań klubowych umieszczane są na forum klubowym.

- Każdy ma prawo do zorganizowania spotkania.

- Na spotkaniach ma prawo pojawiać się każdy, chyba że Zarząd zabroni tego danej osobie.

- Nakazane jest kulturalne zachowanie.

- Rometami poruszamy się w kolumnie.

- Osoba prowadząca kolumnę dostosowuje prędkość tak, aby każdy mógł nadążyć.

- Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

- Podczas jazdy nie wyprzedzamy się nawzajem bez uzasadnionej przyczyny.

- Obserwujemy w lusterku wstecznym, czy kolega za nami nie ma żadnych problemów technicznych.

- W razie usterki któregoś z Rometów, wszyscy zatrzymujemy się w bezpiecznym miejscu i podejmujemy wszelkie starania, aby naprawić uszkodzony pojazd.REGULAMIN DZIAŁU GIEŁDA

1) Ogłoszenia na forum chlopcyrometowcy.pl są bezpłatne

2) Prawo do zamieszczania ogłoszeń ma każdy zarejestrowany użytkownik forum, z wyjątkiem kont zbanowanych, nieaktywnych lub z ograniczonym dostępem.

3)Tytuł ogłoszenia należy poprzedzić odpowiednim prefiksem zależnym od rodzaju ogłoszenia: [Sprzedam], [Kupię], [Zamienię]. Dopuszcza się ich skrócone formy: [S], [K], [Z]

4) Tytuł ogłoszenia powinien zawierać precyzyjną informację jakiego przedmiotu / przedmiotów dotyczy, bez używania ozdobników i wyrażeń typu: okazja, promocja itp. Nie wolno także pisać tytułu wielkimi literami.

5) Jeśli chcesz sprzedać wiele przedmiotów należy umieścić wszystko w jednym ogłoszeniu.

6) Zadbaj by Twoje ogłoszenie było czytelne i zwięzłe.

7) Ogłoszenia sprzedam muszą zawierać cenę, opis przedmiotu, dane kontaktowe i co najmniej jedno zdjęcie sprzedawanego przedmiotu.

8) Ogłoszenia sprzedam mogą być linkiem do portali aukcyjnych i ogłoszeniowych, o ile zawierają wszystkie wymagane przez regulamin informacje. Link może być także dodatkiem do ogłoszenia.

9) Zabrania się wystawiania tzw. „ogłoszeń próbnych”. Jeśli nie chcesz sprzedać / kupić nie pisz ogłoszenia.

10) Zabronione jest wystawianie ogłoszeń przez firmy i osoby zajmujące się sprzedażą zarobkową. Ogłoszenia takie będą usuwane.

11) Administrator oraz Moderatorzy nie odpowiadają za treść ogłoszeń oraz przeprowadzone transakcje.

12) Tematy w giełdzie są automatycznie usuwane po około dwóch tygodniach od czasu napisania wątku.

13) Wszelkie próby oszustw i wyłudzeń prosimy zgłaszać Moderatorom lub Administratorowi.

14) Zakaz podbijania (odświeżania) wątków. Posty takie zostaną usunięte. Nie zaśmiecaj - jak ktoś będzie chciał kupić, to sam znajdzie ogłoszenie.

Kary:

Ogłoszenia nie pisane wg regulaminu, zostaną usunięte i nagrodzone warnem +1.

Każdy post niezwiązany z transakcją, a więc komentowanie, doradzanie, etc. zostanie nagrodzony warnem +1 (nie dotyczy to spraw dotyczących sprzedawanego przedmiotu, a więc prośby o dodatkowe informacje czy zdjęcia...)ZASADY PISANIA OGŁOSZEŃ

SPRZEDAM / ODDAM

Zamieszczać ogłoszenie w tym dziale mogą użytkownicy posiadający MINIMUM 15 POSTÓW

Temat ogłoszenia musi zawierać prefiks [S]/[O]

Prawidłowo napisany tytuł wygląda w taki sposób:

[S] Sprzedam Ogara 200

Wszelkie inne, typu [S] Ogar [S] pilnie

ZOSTANĄ USUNIĘTE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA

W ogłoszeniu ma być zawarte:

* Cena

* Opis

* Conajmniej jedno zdjęcie które pokazuje przedmiot sprzedaży a nie poglądowe

* Dane kontaktowe

Ogłoszenia nie pisane wg wzoru, zostaną usunięte i nagrodzone warnem +1.KUPIĘ / PRZYJMĘ

Temat ogłoszenia musi zawierać prefiks [K]/[P]

Prawidłowo napisany tytuł wygląda w taki sposób:

[K] Kupię Ogara 200Wszelkie inne, typu

[K] Ogar

[K] pilnie

ZOSTANĄ USUNIĘTE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA

ZAMIENIĘ

Temat ogłoszenia musi zawierać prefiks [Z]

Prawidłowo napisany tytuł wygląda w taki sposób:

[Z] Zamienię Ogara 200Wszelkie inne, typu

[Z] Ogar

[Z] pilnieZOSTANĄ USUNIĘTE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA

Taryfikator ostrzeżeńW przypadku gdy liczba punktów podana jest w przedziale od - do, o wysokości decyduje osoba nakładająca ostrzeżenie.

1. Post w którym zawarta jest treść potocznie uznawana za reklamę innego forum [+11 pkt]

2. Notoryczne nieprzestrzeganie punktu nr. 1, oraz rozsyłanie spamu poprzez PW, e-mail [natychmiastowy ban]

3. Posty odbiegające od tematu, nie zawierające treści merytorycznej [+1 - +2 pkt za każdy post]

4. Podżeganie kłótni na forum [+4 pkt]

5. Wywoływanie sporów na forum [+8 pkt]

6. Jawne obrażanie lub wyśmiewanie innych użytkowników [+5 pkt - + 14 pkt]

7. Zamieszczanie treści obraźliwych w sygnaturach [pouczenie - +14 pkt]

8. Zbyt duży rozmiar sygnatury [pouczenie - +4 pkt]

9. Edytowanie wpisów moderacji w postach [+8 pkt]

10. Posty nieczytelne stylistycznie [pouczenie - +2 pkt]

11. Posty i tematy napisane wyłącznie dużymi literami [+3 pkt]

12. Posty z rażącą liczbą błędów ortograficznych [+2 pkt]

13. Posty zawierające słowa uważane za wulgarne [pouczenie - +6 pkt]

14. Posty nie zawierające wymaganych informacji w dziale Giełda [+2 pkt]

15. Posty w których zwraca się uwagę innemu użytkownikowi, tzw. zabawa w moderatora [+4 pkt - +6 pkt]

16. Kultura wypowiedzi na czacie [+1 pkt - +5 pkt]

17. Wszelkie działanie na niekorzyść forum [+3 pkt - natychmiastowy ban]

18. Spam na czacie [+2 pkt]

19. Pisanie postów naruszających zasady pisania postów, §4 [+8 pkt - natychmiastowy ban]

20. odkopywanie starych tematów [+4 pkt]Administrator/Moderator ma również prawo zarówno do podania własnego powodu jak i do zarządzania wysokością kary.-----------------------

Zmiana Nicku na forum jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem Tomasso94 i uiszczenie opłaty formie sms za 5zl + vat

-----------------------

Regulaminy (ze wszystkimi aktualizacjami) z dnia 4.06.2013r. Obowiązuje od 4.06.2013F.A.QRejestracja i LogowanieNie mogę się zalogować

Najczęstsze przyczyny to:

- brak konta

- źle wpisany login

- złe hasło

- blokada dostępu do forum

Jeśli logujesz się prawidłowo, skontaktuj się z Administratorem forum.Muszę logować się przy każdej wizycie

Po zalogowaniu na forum, zawsze po jakimś czasie zostajesz wylogowany ze względów bezpieczeństwa. Aby temu zapobiec, przy następnym logowaniu zaznacz pole „Zapamiętaj mnie”

Jak ukryć nick na liście użytkowników online?

Aby ukryć swój nick, poszukaj takiej opcji w swoim panelu użytkownika. Od tej pory będziesz wyświetlany jako użytkownik ukryty.

Zapomniałem hasła, co robić?

Aby zalogować się na forum, przy logowaniu po wpisaniu nicku, kliknij „Zapomniałem hasła” i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z Administratorem forum.


Nie mogę się zarejestrować

W przypadku gdy nie możesz się zarejestrować, i nie masz nałożonych ograniczeń (np. ban na IP), skontaktuj się z Administratorem forum.Ustawienia i preferencje

Jak zmienić swoje ustawienia?

Ustawienia swojego konta możesz zmienić w Panelu użytkownika.

Wyświetlany czas nie jest prawidłowy

Ustaw odpowiednią strefę czasową oraz czas letni/zimowy w Panelu użytkownika.Jak zmienić rangę?

Twoja ranga zmienia się wraz z ilością postów napisanych w działach, w których posty są naliczane. Dostępne rangi to:

Liczba postów – ranga0 - Zarejestrowany

1 – 49 - Nowy

50 – 149 - Uczeń

150 – 359 - Praktykant

360 – 599 - Technik

600 – 1249 - Mechanik

1250 – 1749 - Zawodowiec

1750 – 2499 - Pro

Ponad 2500 – Master

Nie mam pełnego dostępu do forum

Zaloguj sięPisanie postów

Jak napisać temat na forum?

Przejdż do odpowiedniego działu na forum, następnie kliknij „NOWY WĄTEK”Jak napisać post w temacie?

Przejdź do interesującego Cię tematu. Na końcu strony masz okno odpowiedzi w którym wpisujesz treść postu.Jak zmienić treść postu lub go usunąć?

Użytkownik ma możliwość zmiany postu przez 15 minut po jego napisaniu. Po tym czasie należy kliknąć „RAPORTUJ” i w polu powód, wpisać co zmienić lub czy usunąć post.Jak dodać podpis do mojego postu?

Sygnaturę (podpis pod postem) zmieniasz w Panelu użytkownikaCo oznacza, że temat jest zamknięty?

Oznacza to że dyskusja w tym temacie dobiegła końca, lub jest zamknięty z innych powodów. Nie możesz już w nim pisać dalszych odpowiedzi.Jak dodawać zdjęcia do tematu?

Wyślij zdjęcia np. za pomocą strony imageshack.us, fotosik.pl lub podobnej. Umieść w poście link do miniatur. Jeśli obrazek jest „znośnych” rozmiarów, bezpośredni link do niego wstaw między tagi [img] a [/img].Prywatne WiadomościNie mogę wysyłać PW

Mogą być tego trzy powody; nie jesteś zarejestrowany lub i/lub zalogowany, administrator wyłączył prywatne wiadomości dla całego forum lub wyłączył możliwość ich wysyłania dla ciebie. W ostatnim przypadku powinieneś skontaktować się z administratorem i spytać o powód jego decyzji.Nie mogę odbierać PW, inni nie mogą wysłać do mnie wiadomości

Twoja skrzynka jest pełna, opróżnij ją.Dostałem SPAM, reklamę od innego użytkownika

Przekaż wiadomość do któregoś z Administratorów lub ModeratorówPoradnik będzie na bieżąco rozwijany. Masz pomysły? Pisz do Tomasso94 :)

Forum by Tomasso94 2010 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis i odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
POMÓŻ W UTRZYMANIU FORUM!

Zaloguj do Poczty
Kontakt | Chlopcy Rometowcy - Forum Romeciarzy! | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS | Mapa użytkowników | Lista banów